Kværner Brugs teknologihistorie

Denne temasiden tar opp og peker til andre temaartikler som handler om Kværner-konsernet generelt og teknologiutvikling i Kværner-konsernet særlig innen vannkraft og skipsbygging. Kværners Brugs teknologihstoriske gruppe har samlet det meste av stoffet her, og Norsk Teknisk Museum har tilrettelagt presentasjonene.

Gammel industrihall og nytt vannspeil i Kværnerbyen, 2008

Kværner Brug - i dag

Les introduksjonstekster / historikker om bedriftene i Kværner-familien her:

Episoder og hendinger - anekdoter (bidra her!)

Artikler:

Filmer:

Originaldokumenter / originalartikler:

Kværner var en bedrift som satset mye på teknologiutvikling. På slutten av 1800-tallet var treforedlingsindustrien viktig, etter 1900 var det vannkraftanlegg og etter 1960 med skipsbygging og oljeindustri,. Innenfor alle disse feltene bidro Kværners ingeniører og andre faggrupper til nyutvikling og videreutvikling av teknologi som både var konkurransedyktig og satte nye standarder på verdensmarkedene.

Det var ofte et tett samspill mellom Kværnermiljøet og det vitenskapelige miljøet særlig på NTH. Beregninger og modellforsøk ble gjort i samarbeid, og mange sentrale Kværner-ingeniører var også tilknyttet NTH i forskning og undervisning.

Kværners utviklingsmiljø ble også utfordret i å finne nye løsninger på de mange utfordringer som oljevirksomheten brakte med seg. Ofte var det et poeng å skaffe en norsk konkurrent der det var få internasjonale leverandører å velge mellom. Slik økte konkurransen og også kompetansen i den norske industrien.