Gass i kuletanker - Moss Rosenberg LNG-tankskip

Utviklingen av skipstypen for transport av naturgass i flytende form - LNG-skip - regnes ofte som et av Norges fremste bidrag til verdens teknologiutvikling, en av våre største ingeniørbragder og blant Norges fremste oppfinnelser. Skipstypen ble utviklet i Kværner-miljøet på Moss Rosenberg verft og i Lodalen i Oslo.

Sveising av kuletanker, Kværner Egersund Foto: Kværner Bugs Historiegruppe<br>Foto: Kværner Bugs Historiegruppe
Sveising av kuletanker, Kværner Egersund
Mer enn halvparten av verdensflåtens seilende LNG-skip (2003) er av Moss Rosenberg-typen. Siden 1973 og fram til sommeren 2003, i 30 år, har disse skipene samlet seilt 800 sikre skipsår. Historien bak er et norsk industrieventyr.

Utvikling og bygging av gasskip, spesielt LNG-skip, fikk stor betydning for Kværnerkonsernet. Det ledet til at Kværner Engineering vokste frem, og etter hvert til utviklingen av Rosenberg Verft til et tungt offshore-rettet verft.

Foto: Kværner Brugs Historiegruppe<br>Foto: Kværner Brugs Historiegruppe
En annen konsekvens var at byggingen av skip ved senere innkjøpte verft kunne fortsette. Det børsnoterte selskapet Kværner Shipping med eierandeler i 32 gasskip ble også etablert som følge av engasjementet i gasskip. Alle disse selskapene ble betydelige brukere av andre Kværner-bedrifters produkter og tjenester, både innen skipsbygging, skipsutstyr og offshore-rettet virksomhet.

Ved verftene Moss Rosenberg, Fredrikstad og Govan ble det bygget 57 LPG-og kjemikalieskip, og ved lisenstageres verft 29 skip. / LNG-skip ble bygget ved Moss Rosenberg og 67 LNG-skip bygget ved lisenstageres verft. Dette utgjør totalt 53% av den seilende LNG-flåtes kapasitet.

Bygging av LNG kuletanker av Kværner Brug

Kværners Kiel-team 1976: Stående bak: T.M.Ege, K.Poulsen, K.Evensen, S. Brumoen, K. Forreløkken, Bårdsen. Sittende foran: O. Kvamme, A.K.Gromholt, B. Klepsvik, Å. Ekstrøm. Ikke tilstede var:T. Berg, V. Kvamme, J. Askelien, Ø. Larsen, E. Bjørkly Foto: Kværner Brugs Historiegruppe<br>Foto: Kværner Brugs Historiegruppe
Kværners Kiel-team 1976: Stående bak: T.M.Ege, K.Poulsen, K.Evensen, S. Brumoen, K. Forreløkken, Bårdsen. Sittende foran: O. Kvamme, A.K.Gromholt, B. Klepsvik, Å. Ekstrøm. Ikke tilstede var:T. Berg, V. Kvamme, J. Askelien, Ø. Larsen, E. Bjørkly
LNG-skip ble bygget ved verft i Norge og i Tyskland. Kværner Brug A/S var direkte involvert i byggingen av selve kuletankene til disse skipene, i både 9% nikkel stål og i aluminium, til 9 LNG-skip ved norske og utenlandske verft.

Videre var Kværner Brug A/S involvert som rådgivere for bygging av LNG kuletanker i aluminium ved verft i Korea og i Finland.

Foto: Arvid K. Gromholt<br>Foto: Arvid K. Gromholt
Byggingen av disse tankene var ikke uten utfordringer, det gjaldt både tanker i 9% nikkel og i aluminium. Først og fremst var det sveisemetodene som måtte utvikles.

For 9% nikkel var dette kombinert med utvikling av en elektrode spesielt egnet for tankbyggingen.

Sveising av tykkveggede aluminiumsplater var noe helt nytt for Kværner. Med platetykkelser opp til 196 mm var utfordringene betydelige, både metallurgisk og utstyrsmessig.

Foto: Arvid k. Gromholt<br>Foto: Arvid k. Gromholt
Nytt mekanisert sveiseutstyr ble utviklet og tilpasset nye sveiseprosedyrer. Det ble stilt store krav til sveisekvaliteten, og ultralyd og røntgen kontroll prosedyrer måtte utvikles.

Videre var det strenge krav til formavvik på tankene, og mye fokus på sammenbygging av tankseksjoner og tanker var nødvendig.

Kværners knowhow innen bygging av aluminiumstanker ble etterspurt av lisenstagere i Korea og Finland.

Foto: Arvid K. Gromholt<br>Foto: Arvid K. Gromholt
Foto: Arvid K. Gromholt<br>Foto: Arvid K. Gromholt