Episoder og hendinger - anekdoter fra ukjente sider av norsk kraftutbygging

Det er skrevet mye om vår vannkraft, men vi har ikke funnet så mye som dekker mindre episoder og hendinger, det som bare er på folkemunne og ikke nedtegnet, eller kanskje bare finnes i et gulnet avisklipp fra en lokalavis. Her presenterer vi noen slike som vi har samlet inn, og oppfordre andre til å bidra!

Vi (medlemmer i Kværner Brugs teknologihistoriske gruppe) har som mange andre hørt mange fortellinger i vårt yrkesliv som handler om interessante episoder, morsomme eller dramatiske hendelser, "tabber" og nestenulykker, eller annet som ikke finner veien til historiebøkene eller mer leksikalske nettsider.

Her vil vi presentere noe av dette stoffet som vi har samlet, og samtidig oppfordre lesere til å bidra med flere. Det vi har i tankene er hele vannkraftspekteret, fra - tunneldriving, vannveier, kraftstasjonsutstyr -  til fjernledning.

Les videre:

Bruk gjerne kommentarfeltet under til å levere ditt bidrag!
(Husk likevel å ikke henge ut noen navngitte personer eller avvike fra generell høflighet...)