Kværner satser under vann

Flere Kværnerbedrifter var tidlig på 1980 tallet involvert i forskjellige leveranser og utviklingsprosjekt relatert til utstyr for produksjon av olje og gass plassert på havbunnen. Det var et voksende marked for slikt undervanns produksjonsutstyr og Kværnerbedriftene Rosenberg Verft, Kværner Engineering og Kværner Brug bestemte seg for å satse tungt i dette marked.

Ventil (Ingressbilde)

Ventiltre produsert i Lodalen

Den første store undervanns utstyrsleveransen var i forbindelse med Norsk Hydros TOGI prosjekt. Kværner hadde utviklet og kvalifisert en undervanns rørkobling, den såkalte ”Kværner Clamp Connector”, med tilhørende verktøy for dykkerløs oppkobling på havbunnen. Med ny teknologi, riktig pris og ikke minst Norsk Hydros tillit til Kværners ingeniørkompetanse og avanserte verkstedteknologi, utviklet over mange års godt samarbeid, ble Kværner tildelt kontrakter for leveranse av:

  • Samtlige rørkoblingssystemer med tilhørende verktøy for dykkerløs oppkobling, havbunnplassert ”pig launcher” samt diverse annet utstyr.
  • Sammenstilling, testing og levering av undervanns ventiltrær, dette i samarbeid med Cameron.

Den omfattende leveransen til Norsk Hydro ga Kværner tillit til at de kunne bli en fullverdig leverandør av komplette undervanns produksjonssystemer og la en strategi for oppkjøp av firmaer som hadde utfyllende teknologi til den de besatte selv.

Ventiltre fra Lodalen produsert for Hydros Njord / Visund-prosjektVentiltre fra Lodalen produsert for Hydros Njord / Visund-prosjektEtter en langvarig prosess med Vetco og de private eierne ble oppkjøpet av det britiske FSSL (tidl. Ferranti Subsea Systems) konkludert i 1993. Dette firmaet var en meget anerkjent leverandør av undervanns kontrollsystemer, som sammen med kontrollsystem-ekspertisen i Kværner ville bli en sterk aktør innenfor segmentet. I mellomtiden hadde Kværner valgt å legge all utvikling og produksjon av undervanns produksjonsutstyr til Kværner Brug sin Olje og Gass divisjon i Lodalen.

Det neste oppkjøpet ble National Oilwell sin virksomhet innenfor ventiltre og brønnhoder, med sin hovedvirksomhet i Post Oak i Houston. De hadde design og ekspertise innenfor brønnhoder, ventilblokker og aktuatorer. Kværner var nå en komplett leverandør av undervanns ventiltresystemer og vant i konkurranse med de øvrige etablerte leverandørene en rammeavtale med Norsk Hydro for utvikling og levering av undervanns ventiltresystemer. Det første oppdraget for Norsk Hydro var konstruksjon og leveranse av et ”prototype ventiltre” for feltet Gamma Nord, gjennomført på rekordtiden av 12 måneder. Innenfor rammeavtalen leverte Kværner ventiltresystemer og oppkoblinger til feltene Njord, Visund og Troll, til sammen over 120 systemer.  

Kjennetegnende for perioden med leveranser til Norsk Hydro var det tette samarbeidet med en krevende kunde om videreutvikling av teknologi. Støttet og oppmuntret av kunden utviklet Kværners ingeniører nye og kostnadseffektive løsninger. Her kom kompetansen og erfaringen innenfor mekanisk design, material- og systemteknologi kombinert med avanserte program for analyser og beregninger til sin fulle rett. En rekke nye tekniske løsninger ble utviklet, kvalifisert og tatt i bruk, blant annet nytt system for fjernstyrt oppkobling til rørledninger og, basert på ønsker fra Norsk Hydro, en ny aktuator for nød stenging av ventiltreet.         

Sommeren 1996 ble Kværner Brugs Olje- og Gassdivisjon etablert som eget firma med navnet Kværner Oilfield Products (KOP). På dette tidspunkt hadde KOP virksomheter i Oslo, Tranby, London, Aberdeen og Houston. Over tid vokste og utviklet KOP seg til å bli en verdensomspennende aktør innenfor leveranse og vedlikehold av undervanns produksjonsutstyr med etablering av nye virksomheter som i Brasil og fjerne Østen.  I dag er ventiltrevirksomheten en del av Aker Subsea Systems, med virksomhet over hele verden, 4000 ansatte og en omsetning på ca. 10 milliarder kroner.

Tekst: Oddvar Dankertsen, Kværner Brugs Teknologihistoriske gruppe