Kværner Kulde i Sandvika

Kværner Brug - produksjon av fryse- og kjøleanlegg,.april 1953Foto: ArbArk<br>Foto: ArbArk
Kværner Brug - produksjon av fryse- og kjøleanlegg,.april 1953
Kværner gikk inn i kjøle- og fryseteknikk i 1932 ved oppkjøp av selskapet Frigator A/S. Dette ble til Kjøleavdelingen i 1934. Teknologien baserte seg i stor grad på pumpe- og kompressorteknikk som Kværner hadde mye erfaring med, og prosjektering av anlegg i små og store skalaer, som også var et av Kværners kompetanseområder. Kjøle- og fryseteknikk var på denne tiden i full fremvekst i Norge, både i lager- og transport, forretninger og serveringssteder og gradvis også i hushodningene. Kværner hadde nese for å satse på kommende teknologiområder.

I 1956 kjøpte Kværner Bærumsfirmaet Olaf Sørums Mekaniske Verksted. Kuldeavdelingen flyttet til dette verkstedet i Jongsveien i Sandvika, og bygde ut flere ganger. I 1976 skiftet avdelingen navn til Kværner Kulde, og virksimheten ble værende til den store omstruktureringen i 1987, da Kværner-selskapene ble samlet på Tranby i Lier. Senere ble kjøle- og frysetekikk-delen av Kværner på Lier solgt ut.