Spilling rivefabrikk

Spilling rivefabrikk i Lindesnes kommune, tidligere Vigmostad kommune. Etablert i 1904 og produserter treriver og rivetenner i tre fram til 1982.

Spilling rivefabrikk slik det ser ut i 2016

Foto Kathrin Pabst

Slik ble bedriften presentert i Det norske næringsliv. Vest-Agder Fylkesleksikon (1953)

O.A. Spilling Rivefabrikk, Spilding pr Mandal i Vigmostad herred. Fabrikken ble startet i 1904 av nåværende innehaver O.A. Spilling. Virksomheten omfatter fabrikasjon av alminnelige håndriver av tre, samt løse rivetenner. Den vesentlige omsetningen er Vest- og Aust-Agder.

Ola Askildson SpillingFoto: dbva.no / Lindesnes bygdemuseum<br>Foto: dbva.no / Lindesnes bygdemuseum
Ola Askildson Spilling

Informasjonen som følger er hentet fra Spilling rivefabrikk sin egen hjemmeside:http://www.rivefabrikken.no/

Rivefabrikken var i drift fram til 1982. På 1990-tallet ble lokalmiljøet interessert i den gamle fabrikken, og Spilling rivefabrikk ble Lindesnes sitt kulturminne i 1997. Etter den tid er bedriften restaurert og renovert ved hjelp av kommunale og fylkeskommunale midler. Den ble åpnet for publikum i 2005 og har åpent annonserte dager i sommersesongen.

Mars 2017 viste NRK dette programmet om fabrikken: Spilling Rivefabrikk

Den spede begynnelsen for virksomheten går tilbake til 1860-årene. Brødrene Askild og Erik satte da opp en bygning som i tillegg til bolig var tenkt å kunne huse smie, bakeri og annen virksomhet. Askild var smed og tusenkunstner som på det meste hadde seks læregutter hos seg.

Askild O. Spilling. Smed og mekaniker som startet den første virksomheten der Spilling rivefabrikk etablerte seg.Foto: dbva.no / Lindesnes bygdemuseum<br>Foto: dbva.no / Lindesnes bygdemuseum
Askild O. Spilling. Smed og mekaniker som startet den første virksomheten der Spilling rivefabrikk etablerte seg.

Askild interesserte seg mer og mer for vannsagene, og skal ha vært den som både tegnet og produserte oppgangs- og sirkelsagene. Sagblandene ble klippet ut av stålplater, og tennene stanset ut. Kamrekkene til framdrift av sagbenken ble også stanset ut. Mye av dette kan fremdeles sees på Spilling rivefabrikk.

Askild drev også som hjulmaker og det skal også ha vært i hans tid at riveproduksjonen startet.

Det var likevel først da sønnen til Aksel, O. A. Spilling, overtok i årene rundt 1900, at produksjonen av river og rivetenner i tre ble rendyrket.

Som sin far, var var også O. A. Spilling. var en tusenkunstner, som tegnet og produserte det han trengte av utstyr til fabrikken.

Produktene fra Spilling rivefabrikk fikk bronsemedalje under Landsutstillingen i Kristiania i 1914, og de mottok også flere sølvmedaljer i forbindelse med andre utstillinger.

Bilde fra dbva.no / Lindesnes bygdemuseumFoto: DBVA<br>Foto: DBVA
Bilde fra dbva.no / Lindesnes bygdemuseum

Den siste maskinen O. A. Spilling utviklet, var en automatisk boremaskin for rivetenner. Denne kan publikum fremdeles se på fabrikken.

I 1940 overtok Torleif Gabrielsen, svigersønn til O. A. Spillingn, virksomheten og det var han som drev Spilling rivefabrikk fram til produksjonen opphørte i 1982.

Torleif Gabrielsen med en av de siste rivene han laget.Foto: DBVA.no / Lindesnes bygdemuseum<br>Foto: DBVA.no / Lindesnes bygdemuseum
Torleif Gabrielsen med en av de siste rivene han laget.

Salgsområdet for rivene fra Spilling var fra Flekkefjord i vest til Langesund i øst.  På det meste skal det ha blitt produsert 4000 river i løpet av ett år. (Ukjent hvilket år dette var).

Fabrikken eies i dag av Tor Inge Spilling, sønnesønn til Torleif Gabrielsen. Det var han som på 1990-tallet begynte å ta vare på bygningsmassen og redde den fra det største forfallet. Etter at Spilling rivefabrikk ble valgt som Lindesnes sitt kulturminne i Kulturminneåret 1997, er fabrikken restaurert ved hjelp av kommunale og fylkeskommunale midler. I 2005 gjenåpnet Spilling rivefabrikk som en levende museumsfabrikk der publikum på åpne dager kan se maskiner i drift.

Vest-Agder-museet har i 2016 igangsatt arbeid med registrering, merking og digitalisering av gjenstander i fabrikken. Mer om dette kan du lese på Vest-Agder-museets hjemmeside http://www.vestagdermuseet.no/museumssommer-registrering-av-en-rivefabrikk/

Laterna Vox har utviklet en lyd og billedfortelling om Spilling rivefabrikk, den kan du høre og se her: http://laguide.no/kulturtorvet/tips/Spilling/dynamic-no.html