Aarenes Lærfabrikk

Lærfabrikken i Drangeid ved Flekkefjord var landets siste storskala garveri i drift da det ble lagt ned i 2013. Bedriften hadde da fortsatt god omsetning, men svak lønnsomhet i et konkurranseutsatt marked. Styret besluttet derfor å avvikle driften i Norge.

Lærtøyfabrikk (Ingressbilde)

O.C.Axelsens fabrik og Årnes Lærtøyfabrikk i Flekkefjord

Firmaet ble grunnlagt i 1853 med en innskuddskapital av 6000 spd. i 1891 bke det omdannet til aksjeselskap med kapital kr 360.00,-. i 1953 ble aksjekapitalen oppgitt til kr. 1.220.400,-.

Bedriften var fra begynnelsen ganske liten. Det ble garvet bare noen få hundre sider for året og utelukkende eikebarket sålelær med minst 12 månenders garving. Forretningen lønte seg godt og produksjonen kunne etter hvert økes. Læret omsattes ikke bare innenlands, men en stor del ble også eksportert til Sverige, hvor det på den tiden ikke fantes så store garverier og hvor Flekkefjordslæret var godt likt.

Etter den fransk-tyske krigen kom en svær konjuktur i lær og man måtte gå til større utvidelser av anlegget. Også i de etterfølgende år gikk forretningen godt, men i 1877-78 kom det et tilbakeslag og i begynnelsen av 1880-årene ble avsetningsforholdene her i landet omtrent umulige på grunn av konkurransen med det amerikanske Hemlocklær. Man ble da hovedsaklig henvist til det svenske marked og i noen år solgtes så godt som hele produksjonen til Sverige, inntil også dette markedet i 1895 ble stengt ved mellemriskovens opphevelse.

Det gjaldt da å erobre det norske markedet ved å produsere et lær, som så vel i prisbillighet som i kvalitet kunne konkurrere med det amerikanske. Man måtte forlate den gammeldagse eikebarkgarvingen og gå over til moderne hurtigere garvemetoder med oversjøiske garvestoffer. Dette fordret igjen betydelige utvidelser av garveriet med anskaffelser av mange nye kostbare maskiner og innretninger. Det ble også etablert eget salgskontor og lager i Oslo, i Skippergaten 21.

Garveindustrien har siden vært i jervn og rask utvikling og for alltid å holde seg på høyde med tiden så vel i garveteknisk som i maskinell henseede har man stadig og like til det siste foretatt nye store utvidelser og moderniseringer. Produksjonen steg jevnt, og var på 1940-tallet over hundre tusen sider årlig. Ved siden av bunnlær (skosåler), som var hovedartikkelen midt på 1900-tallet, fle det produsert fettlær, renner, porteføljelær o.l.

Garveindustriens produkter og produksjonsmetoder utviklet seg raskt, og fabrikken i Flekkefjord ble jevnlig utvidet og modernisert. Fabrikken hadde eget kraftverk og eget kjemisk laboratorium for analyse av råstoffer og de ferdige produkter. I 1953 var det ca 90 arbeidere og funksjonærer ansatt ved fabrikken.Norske militærstøvler med det karakteristiske mønsteret er ett av produktene fra Aarenes.

Denne maskinen preget mønsteret i støvlelær som mange kjenner fra norske militærstøvler.Foto: avisenagder.no<br>Foto: avisenagder.no
Denne maskinen preget mønsteret i støvlelær som mange kjenner fra norske militærstøvler.
Norske militærstøvler av lær med det karakteristiske mønsteret var ett av produktene fra Aarenes. Denne maskinen ble prukt til preging av mønsteret.

Farget lær av høyeste kvalitet på vei til de fremste motehusene i EuropaFoto: avisenagder.no<br>Foto: avisenagder.no
Farget lær av høyeste kvalitet på vei til de fremste motehusene i Europa
De siste årene satset fabrikken på lær av storfehud i høyere kvaliteter for bruk til bekledning, sko, vesker, ur og en rekke andre områder i de mest betalingsdyktige delene av markedet. Blant annet skulle dyre designvesker, belter og sko fra motehus som Cartier, Prada eller Hugo Boss være resultat av lær fra Flekkefjord.

Da fabrikken ble lagt ned i 2013 mistet de siste 15 ansatte arbeidet.

Grunnlagt: 1853

Antall ansatte: 90 (1953)

Adresse: Drangeid 54

Kilde: Det norsk næringsliv - Vest-Agder, 1953