Mandals teppeveveri

Fra Mandal juteveveri, til Mandal teppeververi og til slutt Mandaltepper.

Mandals Jutevæveri startet opp i 1925 i Mandal Båtbyggeri sin eiendom på Sanden. Det ble først og fremst produsert løpere av jute, men etter hvert vevde de også sekker av jute. Disponent var W. Hermann Weiss som kom fra Kokosveveriet på Malmø.

Foto: Fra boken Norsk Produksjon 1948-49<br>Foto: Fra boken Norsk Produksjon 1948-49

Krisetiden i 1920-årene tæret på aksjekapitalen, og etter hvert kom Andreas Hoven inn på eiersiden. Fra 1926 var han styreformann, og den første av tre generasjoner Hoven på Teppeveveriet. Bedriften endret navn til Mandal Teppeveveri i 1939, men alt noen år før hadde de kjøpte inn vevstoler for å produsere tepper, de fleste av norsk ull. Foto: Fra  Mandals Avis 1935<br>Foto: Fra Mandals Avis 1935

Antall ansatte økte også, fra fire i oppstartsåret, til 20 i 1935. Det ble kjøpt inn en Wilton-vevstol i 1937 og produksjonen av tettvevde golvtepper i ull startet opp. Dette ble et produkt som ble anerkjent for sin gode kvalitet. Mandal Teppeveverier leverte tepper til en rekke offentlige bygg og passasjerskip.