Mandals Verksted

Blant de tidlige industrietableringene i Mandal, ute på Sanden nærmere bestemt i Kastellbukta. Bedriften fikk ingen lang historie, men området ble etter hvert et av industriområdene i byen.

Bedriften skal ha blitt etablert en gang før 1860 av smeden Ole Olsen og Carl Emil Salvesen. Støberiet var lokalisert til Kastellbukta og oppgav årsproduksjon på 50 skippund1 malm (støpejern) og sju skippund metall. Mandals Jernstøberi laget flere slags produkter; ovner, gravplater og ornamentale parafinlampeføtter. 

Det skal ha vært en mester og 11 arbeidere knyttet til fabrikken rundt 1860. 

En av etablererne var bror av Christian og Theodor Salvesen, som startet opp Mandal Paraffin Olie Company i 1862. Denne var i drift til 1874, og mye kan tyde på at da forsvant grunnlaget for videre eksistens til Mandal Jernstøberi. Den eksisterte noen få år til, og så forsvinner den ut av historien.

Tomta på Sanden skal ha ligget brakk til 1912, da kom det et fiskefryseri her. I 1918 flyttet Mandals Cementstrøperi produksjonen hit, etter å ha startet opp lenger ute på Sanden i 1913. Noen tiår senere ble det også for lite plass her, og Sementstøperiet flyttet til Malmø da nye eiere overtok i 1938.

Industrihistorien fortsatte i sporene etter Mandal Jernstøberi, nå var det Norsk Hårgarnspinneri som etablerte seg i Kastellbukta i 1938.Området Sanden / Kastellbukta sett fra sør. Det var her Mandals Jernstøberi etablerte seg en gang før 1860.Foto: Widerøe / Mandal museum  / DBVA.no<br>Foto: Widerøe / Mandal museum / DBVA.no
Området Sanden / Kastellbukta sett fra sør. Det var her Mandals Jernstøberi etablerte seg en gang før 1860.

1) Skippund = 169,4 kg jf s 582 Mandal bys historie bind 3

Dette står å lese i Ulf Hamrans bok "Gamle Ovner i Norge" fra 1989:

Anlagti 1850- eller 60-årene av cand.jur Emil Salvesen (1816-77), lederen av firma Ths. Salvesens Enke, på tomt i Kastellbukta. Nedlagt ved eierens død. Foruten skipsstøpegods etc. ble det produsert ovner, komfyrer etc. Rekkverket på Mandals bro var støpt her. en etasjeovn, merket Mandals Jernstøberi, i Mandal Bymuseum. NB: Bedriften har ingenf orbindelse med det senere Mandals Jernstøperi.