Th. Rasmussens sønner møbelsnekker

Da fabrikken startet var det først og fremst det lokale markedet som var i fokus, etter hvert kom fabrikken til å levere møbler over hele landet.

I boken "Kjenn ditt land - Sørlandet" (årstall ukjent, men en gang etter 1935) kan vi lese følgende om TH. Rasmussens Sønner - møbelsnekkeri:

Firmaet er grunnlagt i 1894. Man la i begynnelsen bare an på å dekke det stedlige behov. Men efter hvert som firmaets arbeider er blitt kjent for å være av høieste kvalitet, er mere og mere av produksjonen gått til utenbys kunder. Verkstedene er stadig blitt utvidet og driften modernisert, uten at kravet til håndverksmessig utførelse er skjøvet til side. Foto: Fra Kjenn ditt land etter 1935<br>Foto: Fra Kjenn ditt land etter 1935

Firmaet fremstiller møbler av alle slag, og utførelsen har allti vært helt igjennem kvalitetsmessig. Firmaet søker å gi sine modeller et stilig og originalt preg, og gjør sitt ytterste for å tilfredstille kundenes personlige smak. Th. Rasmussens Sønner har i de senere år foretatt flere større innredningsarbeider. Bl.a.  har firmaet levert møblene til Savoy Hotell, Kristiansand, stolene til Mandal komm. kino og møbler og innredningsarbeide til Den norske Creditbanks filial i Mandal.

Firmaet har deltatt på en rekke varemesser og utstillinger, således på Norges varemesse i 1921, 1926 og 1932. På varemessen i Mandal i 1935 deltok "Th. Rasmussens Sønner med en fullt innredet 3-værelsers leilighet, "Ønskehjemmet", som vakte stor oppmerksomhet blant de 100 000 besøkende. I de senere år har firmaets møbler flere ganger vært å se på de møbelutstillinger som foreningen Brukskunst arrangerte i Oslo, og møblene fra Th. Rasmussens Sønner har alltid vakt anerkjennelse for smakfull og solid utførelse. Foto: Fra Norske Varer 1949_49<br>Foto: Fra Norske Varer 1949_49

I "Norsk næringslivsleksikon" fra 1953, står følgende å lese om firmaet:

Firmaet ble grunnlagt i 1894 av snekkermester Th. Rasmussen. I 1915 opptok han sine sønner i forretningen, og trakk seg tilbake i 1919. Sønnene drev firmaet til 1929, da den ene, fabrikkeier Thv. Rasmussen overtok som eneinnehaver. Virksomheten omfatter møbelproduksjon og møbelforretning. Grunnflaten av bygningene utgjør ca 2000 kvm. Anlegget er stadig modernisert, og produksjonen foregår i serier. Det framstilles møbler for spiserom, soverom og enheltmøbler av høyeste, håndverksmesssige kvaliteter. Det utføres også en del spesialarbeider, etter sæskilt tegning, innredingsarbeider, hotellmøbler o.l. Bedriften har egen interiørarkitekt. Produksjonen omsettes gjennom møbelhandlere over hele landet. Firmaet har egen møbelforretning, og viser ved siden av sine egne modeller, de beste typer fra andre, førsteklasses fabrikker. Firmaet har flere aganger hatt sine møbler utstilt i Foreningen Brukskunst, Norges Varemesse og andre utstillinger.