Halse meieri

Meieriet lå i Øvrebyen og ble opprettet i 1896.

Dette står i Det norske næringsliv Vest-Agder fra 1953:

"Halse meieri ble opprettet i 1896. Disponent er M.Ao. Virksomheten omfatter produksjon og salg av alle slags meieriprodukter." Foto: Avisen Agder 2. oktober 1936<br>Foto: Avisen Agder 2. oktober 1936

 Halse meieri ble etter hvert et av de større meieriene i distriktet, og i Nordisk Tidende 29.03 1951 kan vi lese at meieriet hadde en omsetning på omlag 2 millioner i 1950,og at for første gang i meieriets historie var en kvinne valgt inn i styret. Det var tidligere meierske, Fru Gunhild Wiig.

Meieriet ble nedlagt rundt 1987.