Bredalsholmen Dokk

Dokken ble påbegynt i 1873 av Christiansand Dokcompagnie, og var da landets største private dokkanlegg. Tre år senere kunne det første skipet dokkes. I 1908 ble dokken overtatt av Kristiansands Mekaniske Verksted og var i bruk som reparasjonsdokk til KMV ble nedlagt i 1988.

Anlegget på Bredalsholmen ble solgt til Miljøverndepartementet og Norsk kulturfond i 1988, og senere ble det overtatt av Kristiansand kommune med tanke på å bevare det som et teknisk kulturminne. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) ble en stiftelse i 1990 og seks år senere ble anlegget etablert som nasjonalt fartøyvernsenter for verneverdige fartøy bygget i stål.

Fordi skipene som dokken skulle betjene etterhvert økte i størrelse, ble dokkanlegget utvidet flere ganger i driftstiden. Dagens dokk er slik den ble bygget og utvidet i perioden 1955 - 1962. Fra 1965 ble dokka på Bredalsholmen benyttet som reservedokk for Kristiansand Mekaniske Verksted og i tiden fram til nedleggelsen ble det foretatt kun små investeringer og endringer på anlegget.

Dokka på Bredalsholmen er en tørrdokk, og er ganske unik her i landet. Anlegget slik det fremstår i dag, består av kraner, pumpber, dokkskip bygninger og tilhørende utstyr. For publikum som besøker fartøyvernsenteret er et besøk nede i tørrdokken ganske spesielt. Som et byggverk under vann kan man oppleve deler av skipene som vanligvis er under vann, samtidig som sjøen står høyt på andre siden av dokkporten.

Da dokka på Bredalsholmen ble anlagt, var den landes største private dokkanlegg. Lokaliseringen i forhold til avstand til nærmeste verft var også noe uvanlig.

Digitale bilder i Agder og Statsarkivet i Kristiansand har lagt ut en del historiske bilder på Flickr. Blant disse er det også flere bilder fra KMV og Bredalsholmen:

 

Statsarkivet i Kristiansand 

 

Kilder:

Dokka på Bredalsholmen. Fartøyvernkonsulent Svein Såghus. Årbok for Vest-Agder Fylkesmuseum 2006.

Riksantikvaren http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Bredalsholmen-verft (Mai 2016)

Hjemmesiden til Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter www.bredalsholmen.no