Marnar Konfeksjonsfabrikk A/S

Marnar Konfeksjonsfabrikk A/S var en kjolefabrikk som lå på Malmø, Mandal.

Informasjon i fra Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylkesleksikon (1953)

Marnar Konfeksjonsfabrikk A/S ble etablert i januar 1947 ved sammenslåing av to mindre konfeksjonsforetagende: Marnar Konfeksjonsfabrikk, innh. Finn Asser og Atti Konfeksjonsfabrikk, innh. Karl Støhlmacher. Karl Støhlmacher er det nye firmaets disponent, og Finn Asser styrets formann. Fabrikken er etterhånden innarbeidet som spesialfabrikk i finere kjoler med marked over hele landet. Fra 1950 er firmaet Buck Tekstilagentur, Oslo tilknyttet fabrikken som salgsrepresentant for Oslo og omliggende distrikter. Fabrikkens øvrige kunder besøkes direkte. Marnar Konfeksjonsfabrikk A/S har stadig vært i utvikling og vekst og driver i ca 350 m2 moderne lokaler med de beste maskiner og øvrige hjelpemidler som kan skaffes. Fabrikken har dyktig verksmester og bestyrerinne og beskjeftiger for tiden mellom 30 og 40 arbeidere og funksjonærer. Målet er til en hver tid å levere varer av høyeste klasse.

Marnar Konfeksjonsfabrikk solgte blant annet kjoler til Karl A. Haraldsen damekonfeksjon, Storgata 10 i Oslo, forretningen eid av far til hun som etter hvert ble Dronning Sonja. 

Motehuset Desirée i Oslo var en av de andre eksklusive forretningene Marnar Konfeksjonsfabrikk solgte til.

Det skal ha vært stort fokus på at kjolene skulle være moterelatert og i god kvalitet. Fabrikken leverte to kolleksjoner i året.

I 1960 eide ekteparet Torborg og Karl Støhlmacher alle aksjene, og produksjonslokalene var nå på nærmere 600 m2. Det var 30 ansatte og årsproduksjonen lå på 15.000 plagg, og kolleksjonen besto av 60-70 modeller. 

Fabrikken fikk etter hvert utsalget Marnar Tekstil  i sentrum av Mandal. Forretningen ble opprettet i Christensen-gården på Trovet og i starten var det fabrikkutsalg av stoff og klær fra egen produksjon. Etter hvert utvidet man og begynte å selge kjoler og kåper fra andre leverandører.

Da Karl Stølmacher dør i 1973 legges fabrikken ned, og lokalene ble leid ut til De forendede Ullvarefabrikker (DFU) fra Ålgård.

Grunnlagt: 1947

Avviklet: 1974

Antall ansatte: 30-40 (1953)

Adresse: Langgata 4, Mandal

Kilde: Det Norske Næringsliv Vest-Agder fylke (1953), Lindesnes Avis 2506 2016