Setesdalsbanen

Smalsporet jernbane som gikk fra Kristiansand og til Byglandsfjord.

Fra driftstiden

Persontog og godstog på Byglandsfjord stasjon. SBN10213

Dette er hva Det norske næringsliv Vest-Agder Fylkesleksikon skrev om Setesdalsbanen i 1953: (s 60 - 61)

Byglandsfjordbanen:

[...] den 25. november 1896 kom også jernbanen til ved åpning av den smalsporte bane mellom Kristiansand og Byglandsfjord. Den er 78 km. lang, men bare de nederste 44 km. (Kristiansand - Hægeland) passerer Vest-Agder. Banen har dog vært til snor nytte for dette fylket, særlig for Vennesla, hvor fabrikkvriksomheten er gått betydelig fram, og tillike for Kristiansand, som derved fikk åpnet døren til Setesdalen.