I dag går turen til...

Aust-Agder

Fra den kystnære industrien til skogsbasert industri i fylkets indre deler har Aust-Agder vært et viktig indutsrifylke i mange hundre år. Høyteknologisk elektronikkindustri har også gitt mange industriarbeidsplasser. Her finner vi dessuten det enste industristedet i landet som har navn etter industrigründeren: Eydehavn, oppkalt etter arendalitten og industrikjempen Sam Eyde.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium