Novia damekonfeksjon

Konfeksjonsfabrikk i Halse som etablerte seg i bygningen der Elektro Solid hadde holdt til. Gustav Wichne var driftsjef.

Foreløpig er det lite informasjon om bedriften, bortsett fra et avisutklipp fra Lindesnes datert 13.3.1953. Her kan vi lese at fabrikken ønsket å ansette 27 kvinner, og hadde planer om å utvide arbeidsstokken etter hvert. Hovedproduktet skulle være brystholdere, men de skulle også produsere korsett-artikler. Salgskontoret skulle være i Oslo.