Saanums verft

Det hadde vært skipsverft her tilbake til 1800-tallet, da familien Saanum en gang tidlig på 1900-tallet overtok.

Informasjon fra Mandal bys historie bnd 3:

Det var Svennvik Svendsen som drev skipsbyggeri på 1800-tallet. Saanum overtok på 1900-tallet, og i 1917 het bedriften S.O. Saanum & Co AS - skipsbyggeri, mekanisk verksted og patentslip. Det skal ha blitt bygget flere mindre skuter her, i tillegg til reparasjoner og kjølhaling. Det skal ha vært mekanisk smie og verksted også. 

I 1920 ble det bygget et tredamp-skip på "Verven" - Aspholm. Dette var det siste skipet som ble bygget på hos Saanums verft. 

Ble kjøpt opp av Mandals Motorfabrik etter at Mandal Motorfabrik sine lokaler brant i 1930(Rapport om Marna motor s 10).