Mandals Slip & Mek. Verksted

Etablert i 1923 som kai, slipp og mekanisk verksted.

Dette kan leses om bedriften i Det Norske næringslivsleksikon (1953)

Verkstedet ble etablert 1. april 1923. Det har et rommelig stort grunnareal med tidsmessige lokaler og maskiner, 3 slipper og kaianlegg med kran. Det er et anlegg vesentlig for klassifikasjoner og reparasjoner av mindre kystskip av jern og tre samt fabrikasjon av motorspill og småmotorer, og et utstrakt arbeide ved industrianlegg. Foto: Fiskeribladet  30. september 1950<br>Foto: Fiskeribladet 30. september 1950

Men det hadde vært virksomhet liknende virksomhet her tidligere, da Aanon Aanonsen kjøpte konkursboet etter Mandal slip og motorverksted i 1923. Mandal slip og motorverksted skal i følge Mandal bys historie bnd 3, være etablert i 1918. 

Mandal Slip & Mek. Verkstede leverte motorer og vinsjer under navnet "Bjørn". 

Aanonsen kjøpte i nedgangstider, men blant annet ved å selge noe av tomten hvor Saanum Sæbefabrik bygde sitt nye produksjonslokale, klarte "Slippen" seg gjennom kriseårene. 

Søk på internett gir funn av flere skip som ble ombygget på Mandal Slip & Mek. Verksted. For eksempel Morotskipet "Soam" som i 1958 "ble forlenget med flere fot" i Mandal. (Frakteskuter og fraktemenn av Rolf Kr. Danielsen s 244) Mye av dette arbeidet ble gjort etter at "Slippen" hadde inngått samarbeid med  Båtservice.