Det norske kokosveveri

I 1924 var dette den eneste fabrikken i Norden som kunne fremstille helvevede kokostepper i følge Lindesnes 4.januar 1924.

Her er hva Norsk næringslivsleksikon skrev om bedriften i 1953: 

Selskapet ble stiftet den 15. september 1918, og begynte fabrikasjon av kokosløpere og kokosmatter. Siden er der etterhvert opptatt fabrikasjon av ullbukle og ullvelourtepper, buklevelour og wiltonløpere, samt møbelstoff av forskjellige slags. I nær fremtid ventes ytterligere 2 store jaquard-stole for veving av opptil 6 chorige tepper. Filial på Vigeland, Sør-Audnedal. Antall vevstoler 20. Antall ansatte 48. Kundekrets over hele landet. Egenkapitalkr 470,000.00. Innekt ifg. skatteligningen er 310,000.00. Edm. Berthelsen har hele tiden vært selskapets disponent. Foto: Annose fra Halden Arbeiderblad 5 -12 1964<br>Foto: Annose fra Halden Arbeiderblad 5 -12 1964

I artikkelen fra Lindesnes fra 1924 kan vi videre lese at en av grunnene til at bedriften gikk godt, var at Berthelsen hadde valgt en industrigren som ikke var slærlig velutviklet her til lands. Det ble produsert matter og løpere i mange mønster, 500 meter løpere og 200-300 matter PR DAG! 

I Mandal bys historie bind (s 372) kan vi lese mer om oppstarten. Det skal ha vært åtte av byens unge menn som regelmessig møttes for å spille kort og planlegge nye forretninger for byen. En av dem, Georg Osvald Gabrielsen hadde erfaring med kokosfibre fra "Den lille reberbanen". Etter hvert tok planene form og den drivende kraften bak igangsettingen var Edmund Berthelsen. Fabrikkbygget sto ferdig i 1919, og fra 1920 ble Wenzel Hermann Weiss, med erfaring fra en liknende bedrift, ansatt som verksmester. Fabrikken klarte seg gjennom krisen på 1920-tallet, og fram mot 2. verdenskrig hadde fabrikken 15-20 ansatte.  Oppganstidene fortsatte etter krigen. (s 556 bn 3)

 

Edmund Berthelsen fikk kongens fortjenestemedalje i gull i 1953 (Samleren 12.8 1953).