Norsk Kjettingfabrik / Norsk Kjettingindustri / Nøsted Kjetting /TRYGG Nøsted Kjetting

Bedriften som startet i 1939 er i dag Norges eneste kjettingprodusent.

Dette er hva som sto å lese om bedriften i Det norske næringslivsleksikon i 1953: Firmaet ble startet i 1939 med en aksjekapital på 50,000.00. Virksomheten omfatter fabrikasjon av kjetting og kjettingdeler. Foto: Fra boken Norsk Produksjon 1947<br>Foto: Fra boken Norsk Produksjon 1947

Alf Nilsen Nøsted var opprinnelig fra Drammen, og kom til Mandal i 1927 som rådgiver og etter hvert driftsingeninør ved Mandals Spiker- og Ståltaufabrik. I 1939 etablerte han "Kjettingen" dvs Norsk Kjettingfabrik. Den ekspanderte og ble raskt en av de største virksomhetene i Mandal. Det ble produsert snøkjettinger for den økte biltrafikken, i tillegg til kjettinger til landbruksmaskiner (Mandal bys historie bind 3, s 378 og 379)

Fra Trygg Nøsteds hjemmeside: Ny og bedre teknologi ble jevnlig introdusert. Rundt 1970 fikk bedriften installert helautomatiske piggsveisere til produksjon av snøkjettinger. Dette gav bedriften et stort fortrinn og tillot utvikling i andre deler av bedriften. På 1980 tallet skiftet fabrikken navn til Nøsted Kjetting AS.

Under årene vokste eksporten av kjetting. Først til Europa og siden til Nord og Sør Amerika. Over tid har eksporten utviklet seg til å bli den viktigste delen av markedet. I 1983 tok man konsekvensen av viktigheten av det Nord Amerikanske markedet og kjøpte Chaine Select inc i provinsen Quebec i Canada. Samme året overtok Arves sønn, Alf-Arne, ledelsen i bedriften. Etter vanskelige år tidlig på 1990 tallet har bedriften vokst jevnt og trutt gjennom gode produkter, ny teknologi, oppkjøp og opprettelse av nye fabrikker. I 2016 overtok Merethe Nøsted v. Zernichow, fjerde generasjon Nøsted, ansvaret som daglig leder. Annonse fra Nordisk Tidende 10.12 1978Foto: Nordisk Tidende 12.10 1978<br>Foto: Nordisk Tidende 12.10 1978
Annonse fra Nordisk Tidende 10.12 1978

Grunnlagt: 1939

Antall ansatte: 250 (1980)

Adresse: Grønneviksveien 8