Freyasdal Såpefabrikk A/L

En av tilsammen fire såpefabrikker som lå i Kristiansand. Fabrikken flyttet fra sine lokaler til Fagerholt hvor fabrikken lå da den gikk konkurs i 2009. Etter konkursen startet den opp med nye eiere, men er nå kun en forhandler og ingen produsent. Fra 2018 er Freyasdal en del av selskapet Basol.

Illustrasjon av Freyasdal Såpefabrikk

Scan fra Det norske næringsliv Vest-Agder fylkesleksikon 1953

Dette er teksten fra Det Norske Næringsliv - Vest-Agder fylkesleksikon i 1953:

Fabrikken ble startet i 1888 og ble etter brann i 1924 gjenoppbygget i større og moderne format. I 1939 ble fabrikken omdannet fra aksjeselskap til andelsselskap hvor kun kjøpmenn og grossister kan bli medlemmer. Sekskapets kapital og fonds utgjør kr 481,100. Disponenter er Chr. Krauss og Fredrik Malt, og styret består fortiden av: S. Haslem, formann, Knud Knudsen, begge Kristiansand S., Peter W. Lura, Haugesund, T. Tomstad, Vanse, Sverre Kjær, Tønnsberg og Ivar H. Hartivigsen, Arendal. Fabrikken omsetter sine produkter over hele landet og har kommisjonslager i praktisk talt alle byer. Produksjonen omfatter alle artikler som sorterer under såpebransjen unntatt pulver. Freyasdal grønnsåpe er landskjent og fabrikkens store utvalg av førsteklasses toalettsåper har nytt stor anerkjennelse gjennom årrekker. De øvrige produkter som husholdningssåpe, barbersåpe og den uovertrufne såpespon er kjent og skattet av de fleste. Fabrikken har i de senere år utvidet betraktelig og disponerer nå et helt moderne anlegg.

Vest-Agder-museet har i sine samlinger materialet etter fotograf Dagfinn Pettersen. Samlingen inneholdt blant annet en film som viser produksjonen fra Freyasdal Såpefabrikk, årstall ukjent: 

I boken Rusleturer på Valhalla og Kongsgård, av Inger Johanne og Knut Mæsel og Jan Henrik Munksgaard i fra 2004, står det også om denne såpefabrikken - i boken kalles den Freyasdal Sepefabrikk.

Den opprinnelige fabrikken som ble etablert i 1888 av Severin Drangsholdt, lå på Kongsgård. Etter brannen i 1924, ble fabrikken som tidligere nevnt bygget opp igjen, men da ble det på området som gikk under navnet Kjempegravane. Da fabrikken etablerte seg på nytt var disponenten Wilhelm Krauss. Midten av 1920-årene var preget av lavkonjuktur, og fabrikken skal ha slitt økonomisk den første tidenn. I tillegg var det stor konkurranse på såpemarkedet, i Kristiansand skal det ha vært seks såpefabrikker på dette tidspunktet!

Etter krigen ble det oppgangstider, og i 1947 utvidet fabrikken. I 1960 kjøpte Freyasdal opp det som var den eldste såpefabrikken i byen, Wallhalla Sepefabrikk. Etter hvert som årene gikk, ble det tungvint og urasjonelt å produsere i fire etasjer, og det ble besluttet å bygge ny. I 1983 sto lokalene på Fagerholt ferdig og her holdt fabrikken til fram til konkursen i 2009. 

Hovedproduktet hos Freyasdal såpefabrikk var grønnsåpe, både i fast og flytende form. Men i perioder ble det produsert nesten hele spekteret av renholdsprodukter, fra bonevoks, avfettingsvæsker og massasjekrem brukt av fysioterapeuter. I mange år var det grønnsåpe fra Freyasdal såpefabrikk som gjorde glattkjøringsbanene såpeglatte. 

Hos Statsarkivet Kristiansand finnes en del arkivmateriale etter Freyasdal Såpefabrikk. Teksten som følger er direkte kopi i fra denne lenken: http://www.arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-a1450-05000000139268 

Navnet Freyasdahl skriver seg fra en av de åtte parsellene av Kongsgårds innmark som i 1795 ble utstykket til kristiansandsborgere. Firmaet Freyasdal(s) Fabrik ble 18. oktober 1888 meldt til firmaregisteret i Oddernes, og virksomheten skulle være "fabrikation af Sæbe m.m.". Firmaet ble i 1891 registrert i handelsregisteret i Kristiansand, der forretningskontoret da var. De første innehaverne var Severin Kristiansen Drangsholt (1859-1892) og Ole Aanensen Fuglestvedt (1855-1893). Sistnevnte var handelsborger i Kristiansand og hadde firmakontoret på sin privatadresse i Gyldenløvesgate 44. Han trakk seg ut av firmaet i 1892, og Severin Drangsholts enke Anna og hans far, gårdbruker Laurits Kristian Jørgensen Drangsholt (1821-1904), ble da innehavere. Anna Drangsholt trådte ut i 1896, og samme år flyttet firmaet sitt kontor til Oddernes og ble registrert i handelsregisteret der. I folketellinga 1900 opptrer Kristian Drangsholt som fabrikkeier, mens sønnen Gabriel Kristiansen Drangsholt (1872-1943) var disponent. Begge bodde på Freyasdal, gnr. 43, bnr. 75 i Oddernes. På Solvang under Kongsgårds parseller (gnr. 43, bnr. 132) bodde "sæbefabrikant" Wilhelm Krauss (1868-1945), som i 1897 var blitt gift med Kristian Drangsholts datter Maren. Han var tysk og hadde noe tidligere kommet til Kristiansand som såpemester. Freyadals Såpefabrikk 1969Foto: Kilde: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS/dbva.no<br>Foto: Kilde: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS/dbva.no
Freyadals Såpefabrikk 1969

Firmaet opphørte og ble slettet av firmaregisteret i 1903, men fabrikkdriften ble videreført av et nydannet aksjeselskap, A/S Freyasdal fabrik. Styret besto av Gabriel Drangsholt og svogeren Wilhelm Krauss, fra 1910 sistnevnte alene. Firmanavnet ble i 1918 endret til A/S Freyasdal Sæpefabrik. I 1924 brant fabrikken ned, og ble bygget opp på ny i Kjempegravene.

I 1938 ble bedriften overtatt av et nydannet andelslag av kjøpmenn fra hele landet. Navnet var Freyasdal Såpefabrik A/L, men ble tydeligvis endret til Freyasdal fabrikker A/L omkring 1953. Disponenter var Christian Krauss 1939-1953, Fredrik Malt 1953-1960 og Halvdan Berge 1960-1977. I 1960 overtok Freyasdal produksjon og varemerker fra A/S Walhalla Sepefabrikk (jfr. privatarkiv D/0810). Andelslaget ble oppløst i 1980, etter at Tore M. Hoem hadde kjøpt bedriften.

I 1983 flyttet fabrikken til nye lokaler på Fagerholt industriområde. Freyadals Såpefabrikk, utbygging av anlegget i 1947Foto: Kilde: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS/dbva.no<br>Foto: Kilde: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS/dbva.no
Freyadals Såpefabrikk, utbygging av anlegget i 1947
Det som var Freyasdal Såbefabrikk ble etter hvert til Freyasdal Norsk Chemi AS. Denne bedriften gikk konkurs i 2009, men i ettertid har bedriften fått nye eiere og gjenopptatt produksjonen.Freyadals Såpefabrikk i 1955Foto: Kilde: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS/dbva.no<br>Foto: Kilde: Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS/dbva.no
Freyadals Såpefabrikk i 1955
I 2018 ble nye FNC overtatt av selskapet Basol Norge AS.