Hunsfos fabrikker

Hunsfos Fabrikker var en viktig industriarbeidsplass i Vennesla og Vest-Agder. Her var det papirproduksjon fra slutten av 1800-tallet til den gikk konkurs i 2011.

Hunsfos (Ingressbilde)

Hunsfos Fabrikker, Vennesla