Kristiansand Mekaniske Verksted A.S

Etablert ved utløpet til Otra i 1855 under navnet Oddernes Mekaniske Verksted. Flyttet til Vesterhavna i 1866. Første skip sjøsatt i 1867. Endret navn til Christianssands Mekaniske Versted i 1870.

Dette er hva som står i Næringsleksikonet for Vest-Agder Fylke i 1953:

" rel="image">Kristiansand havn, Vesterhavna, sett fra utsiktspunktet ved Vesterveien. Lasteskip i tørrdokka på KMV, Kristiansand Mekaniske Verksted, Danskebåten, ">Foto: Henry O. Ugland. Vest-Agder-museet/dbva.no
Kristiansand havn, Vesterhavna, sett fra utsiktspunktet ved Vesterveien. Lasteskip i tørrdokka på KMV, Kristiansand Mekaniske Verksted, Danskebåten, "Jylland"? gulmalt i bakgrunnen. Kai 5 og kai 6 til høyre.
Kristiansand Mek. Verksted A.S er grunnlagt i 1855 og er således et av de eldste skipsbyggerier i landet. Verkstedet består av 2 avdelinger hvorav hovedanlegget er beliggende i den sentrale del av byens havn og dokkanlegget ligger i havneområdets vestre del på Bredalsholmen. Verkstedet i byen omfatter skipsbyggeri med tilhørende avdelinger og maskinverksted, sveiseverksted, snekkerversted, 2 moderne betongstøpte beddinger for bygging av fartøyer opptil 5000 t. dw. og 2 slipper for opphaling av fartøyer opptil 400 t. dw. Verkstedet er utrustet for utførelse av reparasjoner av enhver art og har i de siste årene gjennomgått en omfattende modernisering, spesielt med henblikk på utførelse av nybygginger opptil 5000 t.dw. Kristiansand mek. Verksted holder på å bygge en ny tørdokk som vil gi plass for skip på opptil 30.000 tonn. En engelsk ekspert var i 1952 på Sørkandet og så på forholdene og uttalte at alt ligger vel til rette for en slik dokk. Alle verkstedets forskjellige avdelinger er forbundet med hverandre med skinneganger som trafikeres av flere nye kraner. Dokken tkan ta fartøyer opptil 10.000 t. dw. og har eget maskinversted og er utrustet med 80 t. kran. Store moderniseringsarbeider er gjennomført i dokken de siste årene. HEle anlegget er lagt om til ekektrisk drift og der er anskaffet flere nye vandrekrander for dokken. Verkstedet har gjennom årene levert lastefartøyer og en rekke spesialfartøyer. For tiden er nybygginger nr 187 og 192 under bygging. Som standardtype bygges 2750 og 3500 t. dw. lastefartøyer og Verkstedet har dessuten levert 4 stk. av sin nye type hurtigående sjøbusser og 2 stk. kjøle- og frysefartøyer- Verkstedet beskjeftigere normalt 500 arbeidere. Selskapets disponent er S. Walter Rostof.

Tørrdokka på Bredalsholmen (i dag Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter) ble kjøpt i 1908. Dokka var etablert i 1873 under navnet Christianssands Tørrdokk. KMV ble omgjort til aksjeselskap i 1913 og etter en vanskelig mellomkrigstid, opplevdre virskomheten en vekdig vekst etter 2. verdenskrig. Det ble bygget ei tørrdokk som kunne ta skip på 40. 000 tonn, og helt fram mot 1980-åra var det nærmere 500 ansatt i virksomheten. Det var også på 1980-tallet at bedriften la om produksjonen og satset på offshoremarkedet.

I 1986 kjøpte KMV et verkstedsområde på Andøya (noe vest for sentrum av Kristiansand) og deler av virksomheten flyttet ut av Krisitansand sentrum. Den første konkursen opplevde selskapet i 1990, som følge av store tap i forbindelse med byggeprosjekter. Bedriften ble kjøpt opp av svenske eiere som fra før av eide Westamarin i Mandal og ga også nytt navn til gamle KMV. Nå skulle det satses på hutiggående katamaraner, men det ble en ny konkurs alt i 1996.

De gode etterkrigsårene resluterte i at KMV etablerte flere datterselskaper. Aluminiumsbåter AS ble etablert i 1946 med KMV som hovedaksjonær. I 1969 endret selskapet navn til KMV aluminiumsindustri.

Høllen skibsverft var etablert i Søgne i 1891, og ble overtatt av KMV i 1959. Selskapet endret navn til KMV Plastindustri AS i 1968, senere til KMV Plast AS og til slutt KMV Boats AS og ble en av de større plastbåtprodusentene for fritidsbåter her i landet.

 

Kilde: Arkivportalen http://www.arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-a1450-05000000003064 (13.05.2016)