Ballasthaugen Bruk / Kassefabrikken

Høvleri og kassefabrikk etablert i 1926.

Dette sier Norsk næringslivsleksikon om bedriften: Firmaet ble etablert i 1926. Disponent er Bjarne Michaelsen. Virksomheten omfatter høvleri og kassefabrikk.

I følge Mandal bys historie bind 3 s 374 etablerte "Kassefabrikken" seg på deler av den gamle tomta etter Opplandssava - dvs Oplandets Sagbruk og Høvleri.

I Nordisk Tidende 31.12 1925 kan vi lese:

Den kassefabrik som skal oprettes i Mandal og som har fast navn av Ballasthaugen Bruk A/S, er nu konstituert. Det er tegnet en kapital paa 70,000 kroner. Som direksjon er valg: Fabrikkeier Edm. Berthelsen (formand), byggmester Peter A. klev og Bjarne Michaelsen. Varamænd: Postbud Ragnv. Pedersen og K. B Michaelsen. Hr. Bjarne Michaelsen blir fabrikens disponent. Den kommer i drift til vaaren og vil antagelig beskjæftige 10 mand.