Mandals Spikerfabrikk

"Spiggeren", Mandals Spikerfabrik, Mandals Spiker & Staaltaugfabrik, Mandal Stål, Stål og Tau er noen av navnene i den 90 år lange historien til fabrikken som en gang lå på Malmø der Mandals nye kulturhus, Buen, ligger.

Mandal spiker (Ingressbilde)

Mandals Spiker-& Staaltaugfabrk

Mandal Stål AS. Tidl. Mandals Spiker & Staaltaugfabrik. Firmaet ble grunnlagt i 1913. Aksjekapital 1 mill. kr. Disponent er Sverre Rasmussen. Virksomheten omfatter fabrikasjon av jerntråd (blank, forkrommet, glødet og galvanisert piggtråd etc.) Spesialitet er telefontråd, ståltaug for skipsbruk, industrien, kraftledninger m.m. trådstift og trådspiker av alle sorter. Fabrikken har galvaniseringsanlegg.A/S Mandal Spikerfabrik sin første bygning. Bildet skal være fra 1917. Foto: Ukjent / Mandal Museum /DBVA.no<br>Foto: Ukjent / Mandal Museum /DBVA.no
A/S Mandal Spikerfabrik sin første bygning. Bildet skal være fra 1917.

Fabrikken ble startet av skipsfører Emil Sofus Pedersen og kjøpmann Christen Andreas Christensen. Etter noen år ble den slått sammen med  A/S Nordisk Jernvarefabrik, som var startet opp av Christen Andreas, broren Marius og Johan Arndt Leschbrandt i 1918. I starten var det trådstift man produserte, etter hvert ble det bygget et trådtrekkeri og i 1919 et trådgalvaniseringsanlegg.

Virksomheten gikk konkurs i 1926 og konkursboet ble kjøpt opp av Harald Schou i 1927 som startet virksomheten opp under navnet A/S Mandals Spiker- & Staaltaugfabrik.I 1935 kjøpte skipsreder Martin Mosvold aksjemajoriteten og fabrikken ble videre utbygget.

Fabrikken endret i 1949 navnet til A/S Mandal Stål. Den hadde et nært samarbeid med Tønsberg Reberbane og disse dannet et felles salgsselskap Stål og Tau. Tønsberg Reberbane var et underselskap av Christiania Spigerverk. Christiania Spigerverk kjøpte alle aksjene til A/S Mandal Stål i 1965 og samlet alt i et nytt selskap: Stål og Tau A/S.

I 1972 fusjonerte Christiania Spigerverk med Elkem. Foto: Annonse hentet fra Fiskets gang 10 juli 1935<br>Foto: Annonse hentet fra Fiskets gang 10 juli 1935
Elkem solgte Christiania Spigerverk til Norsk Jernverk A/S i 1985 og virksomheten ble organisertunder Norsk Jern Holding. Norsk Jern Holding ble slått sammen med svensk og finsk stålindustri i 1992 under nevnet Fundia. Dermed skiftet fabrikken på Malmø navn en gang til og ble Fundia Mandal Stål A/S.

Sluttstrek for historien ble satt i 2003 da bedriften ble nedlagt. Bygningene vest for Sandskargata ble revet for å gi plass til kulturhuset Buen. Bygningene på østsiden av Sandskargata, blant dem de karakteristiske buehallene som ble bygd på utfyllt grunn i 1953, er for en stor del bevart og tatt i bruk til nye industriformål.

 

  1. Mandal bys historie bind 3,  S 268

Kilde: