Kjøpesenter

Aker Brygge, CC Vest, Storo-senteret, Møllebyen, Strømmen Storsenter eller Solsiden i - i dag navn som forbindes med store kjøpesentre med butikker, restauranter og kontorer. Tidligere var alle store og viktige fabrikker, og eksemplene på slik gjenbruk av industiområder er mange både i Norge og utenlands. Hvilken betydning har utviklingen av kjøpesentrene for avindustrialisering i storbyene etter 1980?