Margarinfabrikker

Nordens første margarinfabrikk var Pellerin Margarinfabrikk i Oslo. Herding av animalsk fett og fiskefett til spiselig margarin ble en stor industrigren i Norge, med mange små og store margarinfabrikker som vokste frem. Etter 1950 skjedde en stor samling i industrien, hvor Forenede Margarinfabrikker ble en dominerende aktør som til slutt satt igjen som eneste produsent av margarin i Norge.