Margarinfabrikken Norge

Margarinfabrikken Norge ble startet i Bergen i 1910, men er mest kjent for den storslåtte fabrikkbygningen på Bjølsen i Oslo. Den er fredet og ombygd til Norges største barnehage. NKL overtok margarinfabrikken allerede i 1911, og hadde i tillegg til fabrikkene i Bergen og Oslo avdelinger i Bodø og Tromsø.

Margarinfabrikken Norge (Ingressbilde)

Foto 2011

Margarinfabrikken Norge startet i Bergen i 1910 på "ruinene" etter en konkursrammet margarinfabrikk i Skuteviken, Smørfarbriken Fram. Det nye selskapet så mulighet til å få god avsetning og unngå ny konkurs ved å sikre seg kooperativen som kunde, og endte med å selge hele fabrikken til dem.

NKL satser på egen industri

Margarinfabrikken slik den så ut før heistårnet med kuppelen ble påbygd.Foto: Christoffersen, Hans Christian / Olo Museum<br>Foto: Christoffersen, Hans Christian / Olo Museum
Margarinfabrikken slik den så ut før heistårnet med kuppelen ble påbygd.
Norges Kopetative Landsforbund hadde frem til 1910 ingen egen produksjon. Handelssammenslutningen gikk imidlertid for fullt inn i industri fra 1911, da den overtok den bergenske Margarinfabrikken Norge. Avtalen var først at NKL skulle få enerett på produksjonen, og forkjøpsrett på aksjene. NKL kjøpte seg gradvis opp i fabrikken, og ble i praksis eier av fabrikken etter få år.

Industriarkitektur

Margarinfabrikkens fasade mot Stavangergata i OsloFoto: Dag Andreassen<br>Foto: Dag Andreassen
Margarinfabrikkens fasade mot Stavangergata i Oslo
Margarinfabrikken på Bjølsen ble tegnet av den profilerte industriarkitekten Thorvald Astrup. Han er også kjent for bl.a. sine mange bidrag til Rjukan-utbyggingen, med det monumentale Såheim som det mest kjente. Også margarinfabrikken er regnet som noe av det ypeprste av industriarkitektur i landet, og er eksteriørt vernet av Byantikvaren.

Per margarin

Fabrikkene produserte Per margarin som ble solgt i coop-butikkene. På Bjølsen ble det også produsert majones, flytende margarin og kokosfett. Det var ca. 50 ansatte der i det som var begynt å merkes som gamle og uhensiktsmessige lokaler.

NKL solgte margarinfabrikkene i 2003, og de ble lagt ned. Margarinfabrikken på Bjølsen ble bygd om til det som i dag er Norges største barnehage.

Margarinfabrikken Norge, avd. Bergen

Skutevikstorget med den gamle fabrikkbygningenFoto: Atelier KK / UB Bergen<br>Foto: Atelier KK / UB Bergen
Skutevikstorget med den gamle fabrikkbygningen
Smørfarbikken Norge ble etablert som et privat aksjeselskap i Bergen i 1910. Fabrikken fikk plass på Skutevikstorget 1 / Skuteviksveien 50 i en fabrikkbygning som Smørfabrikken Fram hadde bygd seg i 1905. Morgenavisen besøkte den nye fabrikken:

Morgenavisen 28-1-1905: Smørfabrikken 'Fram' der nu er tilflyttet sin nye Bygning ved Skudevigstorvet, havde igaar indbudt Repræsentanter for Pressen og endel andre Intresserede til at bese Anlægget i Drift. Anlægget gav Indtryk af at være tidsmæssig i alle Henseender og bekræfter det Indtryk at Margarinfabrikationen ved de Bergenske Margarinfabriker holder sig paa Høide med Tiden. Fabrikbygningen er en fireetages Murbygning, opført af Bygmester Bøe, Kraftanlægget er udført af Hr. Ingeniør Huun. Dampmaskinen er leveret fra Laksevaags Værk og Kjedlen fra Bergenske mekaniske Værksted.

Dette ble nok et for stort løft for Fram - fabrikken gikk konkurs i 1909.

Da fabrikken startet opp igjen med nytt navn var det med tanke på den ferske konkursen ikke til så underlig at de gjerne bandt seg tett til kooperativet - NKL representerte det Fram hadde manglet: En stor og stødig kunde!

Arbeidere i produksjon i Norge ca. 1930Foto: K.Knutsen / UB Bergen<br>Foto: K.Knutsen / UB Bergen
Arbeidere i produksjon i Norge ca. 1930
Da NKL overtok i 1911 var begrepet "smørfarbikk" erstattet av det mer ærlige Margarinfabrikk. Dette var dels lovpålagt for å hindre at "kunstig smør" dvs. margarin, ble solgt som smør til forbrukerne. Av samme grunn ble det forbudt å farge margarin gult - det skulle være hvitt. Og margarinpakker skulle vær kubiske, og ikke formet som smørpakker.

Margarinfabrikken Norge i Skuteviken, Bergen, ca 1950Foto: Norvin Reklamefoto / UbBergen<br>Foto: Norvin Reklamefoto / UbBergen
Margarinfabrikken Norge i Skuteviken, Bergen, ca 1950
Den eldre farbikkbygningen ble modernisert etter at fabrikken i Oslo sto ferdig og kunne ta produksjonen i byggetiden. Bygget gjenoppsto som et kubisk funkisbygg midt i trehusklyngen.

Margarinfabrikken i Bergen ble lagtned i 1968. Fabrikken i Skuteviken ble tatt i bruk av en kjøttvarebedrift, Bergen Kjøtt. De siste årene har bygningen rommet ulike kulturaktører, bl.a. et av Bergens mest profilerte lydstudioer.

Margarinfabrikken Norge avdeling Bodø

Margarinfabrikken i Bodø ble revet i 2005, men ordfører Odd Tore Fygle mente ingen ville savne det gamle nedslitte industribygget fra 1930-tallet, selv om det var listet av Bodøs vernemyndigheter.Foto: gamlebodo.com<br>Foto: gamlebodo.com
Margarinfabrikken i Bodø ble revet i 2005, men ordfører Odd Tore Fygle mente ingen ville savne det gamle nedslitte industribygget fra 1930-tallet, selv om det var listet av Bodøs vernemyndigheter.
Margarinfabrikken Norge etablerte en ny fabrikk i Bodø som kom i drift i 1936. Bodø hadde fra før Nordland Margarinfabrikk, startet av kjøpmann Vebjørn Tandberg i 1923 (radiofabrikantens far). Han døde i 1934, og hans sønn Olaf drev denne videre til ut på 1950-tallet, da som en del av Forenede Margarinfabrikker, som til slutt samlet den nord-norske produksjonen i Harstad.

NKL drev margarinfabrikken videre i Bodø, men den ble lagt ned til slutt. Margarinfabrikken ble revet i 2005 etter noe diskusjon om evt. vern og gjenbruk.

Grunnlagt: 1910

Avviklet: 2010

Adresse: Stavangergata 42

Kilde: www.coop.no / www.nb.no: Div. NKL-litteratur