Margarinfabrikken Snorre

I april 1935 kunne Aftenposten melde at en helt ny og moderne margarinfabrikk var under montering på SKøyen. Det var sammenslutningen Oslo Kolonialkjøpmenn som hadde gått sammen om å bygge en egen andelseid margarinfabrikk med navn "Snorre".

Aftenpostens korrespondent i Fredrikstad meldte 4. november 1958 at Snorre, som da beskjeftiget 16 personer, ville innstille driften fra omkring nyttår. Eieren, Borgar Margarinfabrikk i Sarpsborg, ville samle all produksjonen der.

Industribygget på Skøyen ble i 1958 solgt til Scania Vabis. Pr. 2011 hadde Flisekompaniet butikk og lager i den gamle margarinfabrikken.

Flyfoto fra Hoff / Skøyen 1950 (1950)

(Rettigheter: Oslo Byarkiv)

Detalj af fabrikken, som Flisekompaniet i 2006 (2006)

(Rettigheter: Dag Andreassen, NTM 2006)

Hoffsveien 9 mot nord (2006)

(Rettigheter: Dag Andreassen, NTM 2006)

  • 1950
  • 2006
  • 2006

Grunnlagt: 1935

Avviklet: 1858

Adresse: Hoffsveien 9

Kilde: Aftenposten digitalarkiv