Jernstøperi

Noen av de eldste industrivirksomheter i landet var jernstøperier. Produksjonen besto tidlig av kanoner, ovner og beslag.