Jernbane- og sporveismateriell

Den første norske fabrikken for produksjon av jernbanevogner ble etablert av Hans Skabo i Drammen i 1864. Med jernbaneutbygging og etablering av forstadsbaner i Oslo fra slutten av 1800-tallet, og stadig fornyelse av materiellet gjennom 1900-tallet, ble produksjon av jernbanevogner, motorvogner, lokomotiver og en rekke andre spesialfartøyer samt skinnemateriell til en betydelig produksjonsgren for mange mekaniske industribedrifter.

Etter 1990-årene ble stadig flere av nyanskaffelsene av tog-, trikk- og banemateriell foretatt i utlandet. Den norske industrien forsvant til slutt helt, med Strømmen som det siste under eierskap av canadiske Bombardier.Pr. 2008 hadde Bombarier Strømmen fortsatt virksomhet innen vedlikehold.