Nordiske Destillationsverker A/S

Firmaet produserte av sprøytemidler for frukttrær, kreosot, tjære, takpapp, asfalt, etc. ved fabrikker i Drammen, Bergen, Trondheim og malingsfabrikk Nygaard Fabrikker i Oslo. Firmaet var en videreføring av Norske Destillationsverker som ble stiftet i 1819 og gikk konkurs i 1922.

Grunnlagt: 1922

Adresse: Etterstadgaten

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957