Copal Kjemisk Fabrikk A/s

Fremstilte kitt, maling, lakker, fernisser, beiser og kjem.tekn. Småart. Kjem. fabr. Gaten er sanert. Lå langs nordsiden av Østbanehallen ned mot Akerselva.

Var i virksomhet i 1921 og fra 1947-69.

Adresse: Jernbanegt 7

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958