Agnes Industrier

På Agnes ved Stavern ble det i over hundre år produsert fyrstikker, sponplater og takplater. Fyrstikkfabrikken ble nedlagt i 1984 som den siste gjenværende i Norge, mens sponplateproduksjonen holdt det gående til 2002. Industriområdet var da blitt mer interessant for bolig- og næringsutvikling enn til industriproduksjon. Med navnet Sjøparken ble området utviklet til det prospektene kalte "Norges Venezia".

agnes (Ingressbilde)

Agnespiken foran gamle industribygninger i det nye Sjøparken, tidligere Agnes Fabrikker i Stavern. Foto: www.sjoparken.no

Fra 1862 ble det produsert sprit i et fabrikklokale på Agnes. I 1877 ble denne fabrikken avløst av en fyrstikkfabrikk, som i 1887 ble en del av Nittedals Tændstikfabrikk. I 1927 ble alt samlet under den nye fyrstikk-giganten Bryn-Halden & Nittedals, som igjen var eid av Svenska Tändstick. Dette eierskapet holdt seg helt til fyrstikkproduksjonen ble lagt ned i 1984.

Eskemaskin på Agnes fyrstikkfabrikk 1984

Tomme fyrstikkesker (uten hylster) mates ned på samlebånd (Rettigheter: Norsk Teknisk Museum NTM 1984/10-4)

Fyrstikkpakkemaskin

Pakkemaskin på Agnes Fyrstikkfabrikk, lukking av fyllte esker inn i hylse. (Rettigheter: Norsk Teknisk Museum NTM 1984/10-16)

Falsemaskin for fyrstikkesker

Maskin for falsing av fyrtsikkesker på Agnes Fyrstikkfabrikk (Rettigheter: Norsk Teknisk Museum NTM 1984/10-7)

Fyrstikkpakkemaskin

Pakkemaskin på Agnes Fyrstikkfabrikk med fyrstikker i magasin klar til å slippes porsjonsvis ned i esker (Rettigheter: Norsk Teknisk Museum NTM 1984/10-13)

Før nedleggelsen av fyrstikkproduksjonen, som da var den siste gjenværende fyrtsikkfabrikken i Norge, ble produksjonen fotografert og dokumentert av Norsk Teknisk Museum. På dette tidspunkt arbeidet 10-12 personer i produksjonen. Eskene med ripeflate ble trykt, kappet og falset i Sverige og limt sammen på fabrikken. Fyrstikkene ble kappet, impregnert og dyppet i tennsats på fabrikken, og pakket i eskene. I NTMs samling finnes det også en film fra 1930-årene som viser fyrstikkproduksjonen. 

Kvinnelig arbeider ved pakkemaskin på Agnes FyrstikkfabrikkFoto: Norsk Teknisk Museum NTM 1984/10-17<br>Foto: Norsk Teknisk Museum NTM 1984/10-17
Kvinnelig arbeider ved pakkemaskin på Agnes Fyrstikkfabrikk
Fabrikken på Agnes ble i 1930-årene utvidet med en trevareabrkk som skulle utnytte overskuddet av materiale fra fyrstikkproduksjonen. På 1960-tallet ble det satt i gang stor produksjon av sponplater. Et nytt produkt, folierte takplater av spon, ble lansert i 1971 under navnet Tak-ess, og ble et av Norges mest solgte interiørprodukter.

Etter at Bryn-Halden & Nittedal Holding på vegne av sine svenske eiere la ned fyrstikkfabrikken i 1984, ble Agne Industriers øvrige virksomhet solgt i flere omganger til b.la. Kosmos og Norske Skog og dettes datterselskap Forestia. Det var Forestia som gjennom strukturrasjonaliseringer i selskapets ulike fabrikker så større verdi i strandperlen ved Staværn som boligprosjekt enn industriområde. Produksjonen av spon-og takplater ble lagt ned etter 2000, og området solgt til lokale eiendomsutviklere.

" rel="image">Nye Agnes, slik det fremsto som ">Foto: www.sjoparken.no
Nye Agnes, slik det fremsto som "Norges Venezia" i arkitektens planer. Rester av det gamle fabrikkanlegget med skorstein kan sees i øvre kant, til høyre for midten
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb, som blant annet har levert viktige bidrag til ombyggingen av Akers Mek. til Aker Brygge, sto i 2007-2008 for omstruktureringen av Agnes Industriområde til Sjøparken Agnes, hvor det bla. skulle bygges "sjøbod"-boliger på kunstige øyer, slik at det ble et slags Venezia mellom boligblokkene. Fabrikkbygningene ble delvis bevart, og supplert med nye næringsbygg. Et eget campus-område skulle tilrettelegges for undervisnings-, etterutdannings- og kursvirksomhet. 

Tekst: Dag Andreassen / Norsk Teknisk Museum (c)

Grunnlagt: 1877

Avviklet: 2002

Adresse: Agnes Torg, Stavern

Kilde: Aftenposten 7.12.1983, www.sjoparken.no