I dag går turen til...

Larvik

Denne sydligste Vestfoldkommunen har en lang og viktig industihistorie i kraft av sin beliggenhet i forhold til vassdragene fra de rike skogene innenfor og fjorden og havet ut til resten av verden.

Bykommunen Larvik ble i 1988 slått sammen med nabokommunene Stavern, Brunlanes, Hedrum og Tjølling. Historikken under omfatter også disse tidligere kommunene.

En variert flora av industribedrifter har kommet og gått i Larvik-området. Fritzøe Jernverk startet så tidlig som på 1640-tallet. Dette jernverket var i lange perioder Norges største og viktigste jernverk, og representerte også en tidlig avindustrialisering alt i 1868 da det ble nedlagt. Nye industribedrifter vokste imidlertid frem, blant annet fyrstikkfabrikken på Agnes i Stavern, trelast- og trevareindustrien tilhørende Treschow-Fritzøe, den familieeide industrigruppen med historie tilbake til det mektige grevskapet som ble etablert i Laurvigen i 1671. Industriaspektet i bedriften er med årene blitt tonet ned til fordel for ren skogsdrift og eiendomsutvikling, samt mer indirekte gjennom eierskap i industribedrifter.   

Foruten trebasert industri har særlig steinbrudd, men også båtbygging (Bl.a. Colin Archers båtbyggeri), verkstedindustri, grafisk industri, kjemisk og plast, og næringsmiddelindustri vært representert i Larvik. Med nedleggelsen av Agnes fabrikker etter 2000 mistet trebasert industri førsteplassen til fordel for nærings- og nytelsesmidler, hvor særlig Farris-fabrikken (eid av Ringnes) er kjent. Også fryseindustrigiganten Findus har hatt stor produksjon i Larvik, men denne ble trappet ned og omstrukturert etter 2006.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium