A/S Arnt C. Tharaldsen

skokrem (Ingressbilde)

Skokrem produsert av Arnt C. Tharaldsen

Firmaet ble etablert i 1908 og drev teknisk-kjemisk fabrikk for fremstilling av skokrem (Jetcream T og Jet Silikon skopuss), lærimpregnering, ovnsverte (Nigra), vaske- og desinfeksjonsmidler for landbruket. Det drev også innleggssålefabrikk.

Firmaet ble etablert i 1908 og drev teknisk-kjemisk fabrikk for fremstilling av skokrem (Jetcream T og Jet Silikon skopuss), lærimpregnering, ovnsverte (Nigra), vaske- og desinfeksjonsmidler for landbruket. Det drev også innleggssålefabrikk.

Grunnlagt: 1908

Adresse: Kr. Auggt. 2

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957