Stabil A/S

Firmaet proudserte brunnstoff, skipsmalinger, husmalinger, lakker og oljer under varemerket "Stabil". Fabrikken lå i Hvitsten.

Grunnlagt: 1905

Antall ansatte: 30 (1956)

Adresse: Tomtegt. 10 b

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957