Stabil A/S

Stabil var Fred Olsens fabrikk for produksjon av skipsmaling og bunnstoff i Hvitsten. Den produserte brunnstoff, skipsmalinger, husmalinger, lakker og oljer under varemerket "Stabil". Fabrikken på "stabil-odden" ble liggende etter 1988 som en industriell ruin. Den ble revet etter en del diskusjon om hva den attraktive sjøtomten best kunne utnyttes til: Rive fabrikken og bygge boliger? Eller kunne den klassiske fabrikken danne grunnlag og identitet for et nytt konsept med kultur- og næringsvirksomhet, og allmenn tilgang til fjorden fra den fine tomten? Det endte med privat boligbygging...

Stabil, Hvidsten  (Ingressbilde)

Stabil-fabrikken til Fred Olsen i Hvidsten, 1954

Disponent i 1964 var Anders Børresen. Firmaet hadde da 40 ansatte i fabrikken i Hvidsten og kontoret i Oslo. Salg over hele landet og til norske skip i utlandet.

I 1967 overlot Fred Olsen fabrikken til Krefting-familien, som eide Alna fabrikker. Fabrikken ble sterkt skadet av brann i 1973, men ble bygd opp igjen. Under navnet Stabil Alna ble malingsproduksjonen holdt i gang til 1988, da den ble lagt ned etter mange år med sviktende lønnsomhet.

Anlegget sto til forfalls etter 1988, og det ble diskutert ulike alternativer til bruk av tomten. Blant annet kom arkitekt Tove Manskow med en grundig utredning og forslag til nytt liv i fabrikken. Det var imidlertid eier Fred.Olsen som vant gjennom med sitt ønske, som var å rive fabrikken og bygge seks privatbioliger på sjøtomten.

Les arkitektens forslag her:
https://toveomanskow.wordpress.com/portfolio-2/nytt-liv-pa-fabrikken/

Grunnlagt: 1905

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 30 (1956)

Adresse: Hvidtsten / Tomtegt. 10 b, Oslo

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957 / https://toveomanskow.wordpress.com/portfolio-2/nytt-liv-pa-fabrikken/