Thors Kemiske Fabrikker A/S

Thors Kemiske startet i Oslo i 1920, og ble avviklet som en produksjonsavdeling under det nederlandske kjemikonsernet AkzoNobel på Skårer rundt år 2000. Firmaet produserte føsrt vaskemidler, vannglass og tekstil-kjemiske hjelpemidler, men fikk kjemikalier til tremasseindustrien som hovedfelt etter hvert.

Thors (Ingressbilde)

Thors kemiske fabrikker, rett bak Colosseum kino på Majorstua i 1951: Foto: Oslo Byarkiv

Flyttet til Skårer, kjøpt opp av EKA Nobel på 1980-tallet. Kjøpte konkursrammede Rjukan Kjemske i 1990, og vurderte en stor etablering på Notodden i 1990 på den gamle Tinfos-tomten. Etableringen ble ikke gjennomført pga. manglende politisk og økonomisk støtte. Adm. dir. i selskapet på denen tiden var Oslomannen Georg Chr. Fos (f.1929).

Det ble i 1998 satset stort på ny fabrikk i Mo i Rana for produksjon av blekemidler for papirindustrien. Mo-bedriften ble etablert i 1990 av Stora Kemi, som sendere ble kjøpt av Nobel / AkzoNobel. Rundt 2000 reduserte AkzoNobel antall produksjonssteder i Norge fra ni til to. Bedriften på Skårer ble lagt ned, og Thors Kemiske i realiteten avviklet. De to som ble igjen var enheten å Rjukan, og i Mo i Rana. Disse var per 2009 avdelinger av det AkzoNobel-eide EKA Chemicals.

Thors Kjemiske, Lørenskog

Thors Kemiske Fabrikker gjenoppsto i samme lokaler på Skårer kort tid etter AkzoNobels nedleggelse. Det var imidlertid et helt nytt selskap med nye eiere og nye produkter, som hadde kjøpt rettighetene til navnet. Noen av de tidligere ansatte fortsatte i det nye selskapet.

Haralds vei 12, Skårer, Lørenskog, Akershus

Grunnlagt: 1920

Avviklet: 2000

Antall ansatte: 40

Adresse: Fr. Nansens vei 12, Oslo / Haralds vei 12, Skårer, Lørenskog, Akershus

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957, Aftenposten (Retriever), muntlige opplysninger fra tidligere ledelse