Melkefabrikken i Levanger

Denne sentrale tomten i Levanger ble så tidlig som i 1840-årene bebygd med industrianlegg, først bryggeri, siden ulike næringsmiddelproduksjon som potetstivelse. En bergenser som kjøpte et gammelt klostergods i Østfold skulle sette sitt preg på stedet etter 1916 da han ville skape industri ut fra sitt viktigste produkt: Melk. Det skulle bli et langvarig industrieventyr med flere liv.

Det var Inggard Sundt fra Bergen som kjøpte gamle Værne Kloster i 1906. Det var da et av Østfolds større gods som han utvidet med et etter datidens målestokk enormt melkefjøs, med tilhørende melkeproduksjonsanlegg med både meieri og melkekonservering.

For å få indutsriell skala på sistnevnte skaffet han seg i 1916 en rimelig og ledig fabrikk i Levanger, hvor det også var god tilgang på råstoff fra de store trøndergårdene. Tre år senere startet han også en fabrikk i Moss. Med merkenavnet Jøkel skulle han ta opp kampen med Nestle og Viking-melk, som dominerte med sine fabrikker på Kapp, Hamar, Sarpsborg og Holmestrand.

Kampen viste seg å være i minst en vektklasse for høy for Sundt og Værne kloster. I 1921 måtte han kaste inn håndkleet, og prøvde i et siste forsøk på å holde sveitserne med sunn norsk konkurranse å få Norske Melkeprodusenters Landsforbund, dvs. meieri-tungvekerne, til å overta melkefabrikkene. Det ble ikke noe av, og i stedet ble det konflikt mellom fabrikkene og melkeleverandørene om pris på råvarene. Det hele førte til at fabrikken i Moss ble lagt ned, og fabrikken i Levanger ble solgt til et nytt selksap som skulle drive fabrikken videre som Levanger Melkefabrikk. Det viste seg at de nye eierne var De Norske Melkefabrikker, altså Nestle. Sveitserne hadde dermed igjen fått full kontroll over melkefabrikkene i Norge.

For Levangers del ble det et heldig utfall. Nestle satset på Levanger og Hamar som sine hovedproduksjonssteder, mens de opprinnelige fabrikkene både på Kapp og Sarpsborg ble lagt ned. Det ble Levanger som fikk videreføre produksjonen av Viking-melk, frem til 1958 i selskap med fabrikken i Holmestrand. Levanger fikk også bli med i fryserienes tidsalder da Nestle fusjonerte med Findus i 1962. Fabrikken da navn til Nestle Findus Levanger.

I 2001 ønsket Nestle å redusere antall produksjonssteder i Europa, og de to gjenværende fabrikkene Levanger og Hamar ble truet. For Hamars del ble saken utsatt til 2008 da dødsstøtet kom.

I Levanger ble det en annen løsning som skulle vise seg mer bærekraftig: Et nytt selskap ble etablert med lokalt eierskap, og de lyktes å få Nestle til å godta salg og videre drift av tørrmelk i Levanger, til tross for at dette i realiteten ville bety en konkurrent til Nestle.

Normilk ble etablert i 2001, og lyktes godt med å holde fabrikken i Levanger i gang med høyt spesialisert produksjon med lokal melk som råvare. Fabrikken var i 2012 en av Nord-Trøndelags mest lønnsomme bedrifter.

Adresse: Sjøgata 7

Kilde: Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Levanger-Avisa, www.snl.no