I dag går turen til...

Melbu

Tettsted i Hadsel kommune i Vesterålen.

Melbu vokste frem som et industrisentrum i Vesterålen i tiårene etter 1900, særlig med utgangspunkt i fiskeriene, men også med andre industrier som tekstilindustri, meieri, mekanisk industri og handelsvirksomhet. Melbu Fiskeindustri er fortsatt en hjørnesteinsbedrift på stedet som en videreføring av den store filetfabrikken og fryseriet som ble reist under andre verdenskrig.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium