Neptun Sildoljefabrikk

Neptun på Melbu er det nordligste av de ti bevarte industrielle anleggene som drives som museum - Norsk Fiskeindustrimuseum, en del av Museum Nord.

Sildoljefabrikk i Vesterålen

Neptun Sildoljefabrikk på Melbu i Hadsel kommune, Vesterålen, Nordland

Neptun sildoljefabrik ble anlagt 1910 i Melbu, som da var et industrisentrum i Nord-Norge. Fabrikken var svært moderne utstyrt. De enorme tankene og fabrikkbyggene fylte hele Svinøya. Mellom 40 og 60 arbeidere jobbet ved fabrikken, som produserte sildolje og fiskemel.  Den karakteristiske lukta fra produksjonen ble kalt "pengelukt" i Melbu. En brann i 1946 ødela mye, og i årevis etterpå gikk deler av prosessen under åpen himmel. Ut over 1970-årene ble sildebestanden nesten utryddet av det omfattende fisket. Fabrikken gikk over til å produsere med lodde, men da også den var truet, måtte produksjonen stanse. I 1986 la fabrikken ned. Utstyret ble solgt til Marokko, der det brukes til å produsere fiskemel til en lokal kyllingfarm. Norsk Fiskeindustrimuseum åpnet i 1991.

Det foregår ingen produksjon på Neptun ettersom alt maskineriet ble solgt ved nedleggelsen. Men det drives aktiv formidling og dokumentasjon av hele fiskeindustriens historie. Anlegget har også blitt brukt til spennende arrangementer som konserter inne i det kollosale sildoljetankene.

Les med på Norsk Fiskeindustrimuseums hjemmesider.

Adresse: Svinøya, Melbu

Kilde: www.kulturminneloypa.no