I dag går turen til...

Nordland

Nordland fylke har hatt og har en industri like manfoldig som fylket selv. Med utgangspunkt i naturressurser i hav og fjell går det eksportbaserte næringslivet mange hundre år tilbake i tid. Støttende utstyrproduserende næringer i håndverkstradisjoner som båtbygging og redskapsproduksjon likeså. Industrialisering i moderne forstand kom derimot relativt seint i gang.

På slutten av 1800-tallet så også Nord-Norhge de første etableringene av en emr mekanisert verftsindustri og mekanisk verkstedindustri. Kapitaltilgang etter de rike sildefiskeriene ga også startskudd for en fiskeindustri som startet med sildoljeindustri og gikk mot tilvirking og konservering av fisk, med bølgen av fryserier og filetfabrikker etter 1940 som den mest industrialiserte fisketilvirkingen. Etter 1950kom også stimuleringsfond (Nord-Norge-fondene som ble til Distriktenes Utbyggingsfond, senere SND og Innovasjon Norge) i erkjennelse av aty utbyggingstakten av nordnorsk industri var for lav. Fondsmidlene gikk til et bredt spekter av tiltak og industrigrener, bl.a. støtte til oppføring av fleksible industribygg som skulle stimulere til nyetableringer.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium