I dag går turen til...

Moss

Moss har vært en av landets mest utpregede industribyer, med Moss Verft og Moss Glassverk som store tunge indutribedrifter som nå er nedlagt, men med en stadig variert flora av industribedrifter.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet