I dag går turen til...

Østfold

Fylket i Norges sør-østre hjørne kan utropes til landets industrifylke nr. én. Andel av yrkesaktiv befolkning som arbeidet i industrien, antall bedrifter og bredde i industrigrener lå på listetoppen det meste av tiden mellom 1950 og 2000. Det var også her det som av mange regner som den første ekte mekaniske industribedrift i Norge ble etablert i 1813: Mads Wiels bomullsfabrikk i Halden.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium