Melkefabrikken i Sandesund

Anglo Swiss Condensed Milk Company etablerte seg i Norge i 1895 med fabrikker på Hamar og Sandesund ved Sarpsborg. Fabrikken de kjøpte i Sarpsborg hadde blitt gjenåpnet to år tidligere av et britisk selskap.

melkefabrikk

Melkefabrikken i Sarpsborg

Arbeidere på melkefabrikkenArbeidere på melkefabrikkenKondensert melk var en konserveringsmetode for melk som gjorde at man kunne håndtere overproduksjon av dette lett bedervelige råstoffet på flere måter enn ysting. Tilsatt sukker ble dette en vanlig metode på 1860-tallet, som ga flere industrietableringer i Norge med The Norwegian Concensed Milk Company på Hamar som den første i 1874, etablert av brødrene Thomsen på Hamar. Startvansker her gjorde at fablikken ble solgt til det britiske selskapet Anglo Scandinavian Condensed Milk Company.

Også i Tune ved Sarpsborg kom det en melkefabrikk. Det var en Hr. Meyer som opprinnelig bygde fabrikken, trolig i 1888, men den måtte stenge etter kort tid. I 1889 forsøkte han å starte på nytt, men først i 1893 ble fabrikken satt i gang igjen etter å ha blitt kjøpt av samme britiske selskap som hadde kjøpt Hamarfabrikken. Britene solgte så i 1895 begge fabrikkene videre til det sveitsisk- amerikanske Anglo-Swiss Condensed Milk Company, etabert i Sveits av de amerikanske brødrene Page.

Vikingmelk-fabrikken på Kapp som ble den første den første helnorske fabrikken i 1889, i den forstand at også produksjonsmetoden var utviklet i Norge. Denne ble kjøpt av et annet sveitsisk selskap i 1898: Nestlé, som var CMC's største konkurrent på hjemmemarkedet, og nå tok opp kampen også utenlands. Rivaliseringen endte i  1905, da   Nestlé og CMC fusjonerte til samme selskap, med naturlige følger for de norske fabrikkene. Globalt skulle det også bli viktig ved at Nestle CMC (senere bare Nestle) kunne utvikle seg til et av verdets største næringsmiddelselskaper.

Nestle hadde kjøpt melkefabrikken på Kapp som var basert på en norsk patentert metode for kondensert melk uten tilsatt sukker, utviklet av den legendariske legen, soppforskeren og industrivitenskapsmannen Johan Oluf Olsen, som senere skiftet navn til Olav Johan Sopp.

Ved fusjonen ble fabrikkene på Kapp (Toten), Hamar, Sandensund (Sarpsborg) og Holmestrand samlet under Nestle,  re-etablert som et norsk selskap i 1915 med navnet De norske melkefabrikker. Selskapet kjøpte ytterligere en melkefabrikk på Levanger i 1924. Etter dette ble melkefabrikkene i Sarpsborg og på Kapp lagt ned, og Nestle-produksjonen samlet på Hamar og Levanger.

Den danske rammeprodusenten Jyden brukte fabrikken ved Sarpsborg i en periode.

Grunnlagt: 1885

Adresse: Dr. Johnsens gate, Sarpsborg

Kilde: gamledager.origo.com / nasjonalbibliotekets digitalavisarkiv, wikipedia, snl