I dag går turen til...

Tønsberg

Tønsberg er mest kjent som administrasjons- og handelsby fo rVestfold, men også en betydelig industri har satt sitt preg på byen. Kaldnes Mek. Verksted satte byen på verftskartet, kjemisk industri med Esso-raffineriet på Slagen som det største, og en flatbrødfabrikk er det som hører til historien.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium