I dag går turen til...

Fet

Fet kommune i Akershus, øst for Lillestrøm og Øyeren, er mest kjent som jordbruks- og pendlerkommune. Det har også vært mange mindre industribedrifter innen trevare- og mekanisk industri. Et av landets viktigste teknisk- industrielle kulturminner finnes også i kommunen: Fetsund lenser.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium