Svartdahl bruk

August Iversen (1854-1927) anla et verksted på gården Solberg på Enebakkneset i 1892, Iversens smie og trevarefabrikk. Driften hadde preg av husflid og verkstedsproduksjon, og sto i en sterk lokal tradisjon. Både August Iversen og sønnen August Hermann hadde erfaring fra andre mekaniske produksjonsbedrifter.

Svartdahl (Ingressbilde)

Fabrikkbygningen

Bærepinnen i brukBærepinnen i brukI 1910 ble bedriften flyttet til Svartdahl, et navn som stammer fra vannveien som skaffet drivkraften. Tomta lå i delet mellom gårdene Mungerud, Solberg og Skrabben og ble utskilt derfra. Verkstedet ble utstyrt med en turbin fra Sørumsand Verksted. August Iversen var en kreativ mann som hadde mange ideer til produkter. De produserte både eget verktøy og ulike ting i tre og metall til bønder og bedrifter i nabolaget og for salg i Kristiania. Iversen patenterte en selvlukkende kran til landhandlerienes sirupstønner, men den kom aldri i produksjon.

Bærepinnemaskinen fra 1930 er egentlig en modifisert dreiebenk.
Foto: Knut Nerdrum

Bærepinnen slik den ble brukt.
Foto: Knut Nerdrum
 
I 1915 derimot, hadde han konstruert en maskin som kunne fremstille bærepinner. Et produkt som skulle sørge for at hyssingen som kjøpmannen bandt rundt pakkene ikke skar seg inn i hånden. Bærepinnene overlevde helt til plastposen overtok som hjelpemiddel for transport av varer.

Bærepinnene var laget av bjørk, de var 4,5 cm lange med en diameter på 7 mm. Maskinen som August Iversen konstruerte, masseproduserte pinner. Den første store kontrakten ble inngått i 1917 til en pris av kr. 1.20 pr. 1.000 pinner. Kontrakten varte til 1.oktober 1918. Bærepinnefabrikken i Fet som så godt som enerådende på markedet. Toppåret var 1938 da det ble produsert bortimot 10 millioner bærepinner. Da var det 2 maskiner i sving. Den siste kontrakten var med firmaet Hansen og Dysvik i Oslo i 1970. I 1971 stanset produksjonen.

Samtidig med bærepinnene ble det produsert forskjellige andre ting, alt etter hvilke muligheter som bød seg lokalt og i Oslo. Alt fra verktøy og redskaper til landbruket, bussoverbygg, trevarer til Husfliden og møbler. Fra midten av 1970-årene ble det tilskjæring av skumplast for blant annet Ekornes fabrikker.

Med grunnleggeren August Iversen har 4 generasjoner vært aktive i driften til nå.

Bedriften ble dokumentert av Akershus fylkesmuseum i 1997 på oppdrag fra Akershus fylkeskommune.

Arkiver:
Rapport om Svartdahl bruk i Fet, Akershus fylkesmuseum 1997.
Fotografier i Akershus fylkesmuseum, fotosamlingen


Tekst: Kari Amundsen, Akershusmuseet

Grunnlagt: 1892

Avviklet: 1971

Adresse: Fetveien