I dag går turen til...

Finnmark

Finnmark er fylket med færrest industriarbeidsplasser både absolutt og relativt til andre næringer. Fiskeindustri var, særlig med Findus i Hammerferst fra 1962, en dominerende gren. Andre innslag er gruvevirksomheten i Kirkenesområdet knyttet til Syd-Varanger, en liten men viktig verftsindustri og de siste årene gassprosessanlegget knyttet til Snøhvit-utbyggingen.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium