I dag går turen til...

Ski

Ski er en av Follo-kommunene i søndre Akershus, grenser til Oslo i nord og Østfolfold i sør. Ski er en typisk pendlerkommune, men har også en del jordbruk og industri, og naturlig handel og lagervirksomhet med sin sentrale posisjon i Østlandsregionen med jernbane, E18 og E6 like ved. Industrien er dominert av grafisk produksjon, men har også mekanisk, kjemisk og næringsmiddelindustri.

Grafisk industri i Ski (Ingressbilde)

Sæthren & Wraamann reklame og serigrafi i 1972

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium